Uredniški odbor

Soustanovitelja in izdajatelja:

Slovensko sociološko društvo in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Finančni viri:

Revijo Družboslovne razprave financirajo: naročniki, oba soustanovitelja, Javna agencija za knjigo RS ter občasni drugi sponzorji in donatorji.

Izhajanje in osnovno organiziranje vsebine:

Revija od 17. letnika (2001) dalje izhaja praviloma trikrat letno: aprila, septembra in decembra. Številka vsebuje prispele, recenzirane in za objavo sprejete članke in tematske podsklope člankov, občasno pa izidejo tudi izredne tematske številke.

Urednik:

Uredniški odbor:

Tehnična urednica

Urednica recenzij knjig

Jezikovno svetovanje:

Bibliografska obdelava:

Prelom:

Tisk:

Naslov uredništva:

Revija Družboslovne razprave
urednica Andreja Vezovnik
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana

Telefon urednice: +38615805368

Elektronski naslov urednika: marjan.hocevar@fdv.uni-lj.si

Prosimo, preberite tudi Izjava o etiki objavljanja iz zlorabah pri objavljanju.