Družboslovne razprave (1984 - )

Revija Družboslovne razprave izhaja od leta 1984 in objavlja kolegialno recenzirane znanstvene članke in recenzije knjig. V recenzijski postopek sprejema članke v slovenščini in angleščini s področja sociologije, komunikologije, politologije in kulturologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih disciplin. Revija izhaja trikrat letno (april, september, december). Pri izboru člankov za objavo se upošteva njihova raziskovalna inovativnost ter aktualnost glede na trende v znanstveni skupnosti, v kateri je revija zasidrana. V teoretskem in metodološkem pogledu je revija pluralistično naravnana, posebno skrb pa posveča utrjevanju slovenske družboslovne terminologije.

Dosedanji glavni uredniki revije:

Bibliografska obdelava člankov

Revija Družboslovne razprave je indeksirana v naslednjih bibliografskih in besedilnih bazah:

Informacija o prostem dostopu:

Revija Družboslovne razprave ima prost dostop, kar pomeni, da je brezplačno dostopna prek spleta. Uporabniki lahko berejo, shranjujejo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali pošiljajo celotna besedila oz. članke v tej reviji brez predhodnega privoljenja izdajateljev ali avtorja. To je v skladu z definicijo odprtega dostopa »Budapest Open Access Initiative« (BOAI).

Vsa vsebina je na voljo brezplačno za nekomercialne namene. Uporabniki lahko kopirajo, razširjajo in preoblikujejo material, vendar morajo ob tem navesti vir.

Prosimo, preberite tudi: Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju.