Cobiss tag

Družboslovne razprave, Vol. XXXIII - 2017, številka 85

»Zaklenjeni« v nacionalnih državah: percepcije odnosa med državnimi in nacionalnimi skupnostmi v političnih in družbenih diskurzih v Litvi

, strani: 73-92

Članek preučuje, kako je ideja nacionalne države artikulirana v političnih in družbenih diskurzih. Raziskuje, kako so nacionalne skupnosti in država medsebojno pozicionirane v diskurzih, ki zadevajo nacionalne zastave. Analiza se osredotoča na primer Litve po razpadu Sovjetske zveze. Avtorica ugotavlja, kako je interakcija med državo in nacijo diskurzivno reprezentirana v političnih razpravah in razpravah navadnih državljanov o nacionalnih zastavah. Medtem ko – zanimivo – poljavne diskurze splošno lahko opišemo kot »zaklenjene«, in sicer v smislu, da se nacijo in državo misli kot povezani entiteti, je za politične akterje preplet nacije in države manj samoumeven. KLJUČNE BESEDE: nacionalni simboli, nacionalnost, državnost, Litva, analiza diskurza

pdf icon Celoten članek | quote icon Izvozi članek | permalink icon

« Vsi članki iz te številke